Tapen en Bandageren

Door goede adviezen, tapen en bandageren kan een blessure worden voorkomen of insluipende degeneratieve verschijnselen worden teruggedraaid. Ook kan tape steun geven bij extreem zware belastingen. Elke bandage/taping is aangepast aan persoonlijke omstandigheden (bv. soort sport en de aangedane structuur) en is dus anders. Dit vergt veel anatomisch inzicht. Deze tapes/ bandages dienen dus niet zelfstandig en of als standaard te worden aangelegd.

Preventieve Bandages
Preventieve bandages zijn bandages die blessures moeten voorkomen. Ze bestaan uit een tape constructie met daaroverheen een bedekkende of steungevende bandage. Deze bandages steunen of voorkomen het maken van een bepaalde beweging, terwijl het normale bewegingspatroon niet verstoord wordt.

SPECIALISATIES

Heeft u een blessure opgelopen tijdens het sporten en u wilt zo snel mogelijk weer uw sport kunnen beoefenen? Of blijft u pijnklachten houden tijdens het sporten? Dan kan sportfysiotherapie de uitkomst bieden. Ook wanneer u niet sport maar dit wel zou willen kunt u bij ons terecht: hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn voor u geschikt? Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft. De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt natuurlijk zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wilt blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden. Sportfysiotherapie kan u daar de juiste behandeling voor bieden.

Klachten

• Sportblessures
• Hielspoor/fasciitis plantaris
• Achillespeesontsteking/Achillodyne
• Scheenbeenvliesontsteking/Shin-splints
• Hamstring blessures
• Kniebanden/enkelbanden blessures
• Meniscus problemen
• Zweepslag

Behandeling
Er zijn verschillende behandelmogelijkheden zoals programma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. De sportfysiotherapeut traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.

Dry Needling is een nieuwe behandelmethode die wij binnen Movero Vita toe kunnen passen bij Myofasciale pijnklachten.

Myofasciaal pijnsyndroom (MPS) is de meest voorkomende oorzaak van chronische pijn in het bewegingsapparaat en berust op pijn en stijfheid als gevolg van actieve “triggerpoints”, die voorspelbare pijnpatronen (reffered pain) veroorzaken.

Dagelijks worden fysiotherapeuten en andere (para)medici geconfronteerd met patiënten die klagen over spierpijnen, soms ook met een uitstralend karakter. De patiënt is doorgaans niet goed in staat de pijn zuiver te lokaliseren en het karakter ervan is vaak diep, dof en zeurend. De pijnpatronen geven een goede indicatie van de spieren die mogelijk betrokken zijn bij MPS en daar wordt ons onderzoek op gericht.
Denk bijvoorbeeld aan pijnklachten in uw lage rug– en heup die klaarblijkelijk worden veroorzaakt door actieve triggerpoints in de m.gluteus medius.

Dry Needling omvat het inbrengen van een ‘droge’ (acupunctuur) naald, zonder toevoeging van medicatie. Het concept is gebaseerd op anatomische en neurofysiologische principes. Dry Needling is een effectieve techniek voor de behandeling van MPS en is bij uitstek geschikt voor het deactiveren van deze triggerpoints. Sinds 2005 is Dry Needling ook toepasbaar door de daartoe geschoolde Nederlandse fysiotherapeut.

Dry Needling werkt op specifieke punten in de spieren: zgn ‘triggerpoints’ en is geen ‘energie’-behandeling, zoals bijvoorbeeld bij accupunctuur. Een triggerpoint is een ‘knoop’ in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn op andere plekken in het lichaam veroorzaakt. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even lokaal aan. Dat geeft kortdurend een soort ‘kramp’-gevoel. Daarna ontspant de spier zich en kunt u gemakkelijker bewegen. Vaak voelt het behandelde gedeelte wel wat vermoeid en/of stijf aan, maar dat is meestal van korte duur.

Ondanks het feit dat MPS veel voorkomt, wordt het nog weinig herkend en blijft het dus vaak ook onbehandeld. Een reden waarom veel diagnoses, zoals specifieke lage rugpijn, nek– en hoofdpijn of ‘pseudoradiculaire’ klachten voortdurend problemen kunnen blijven geven.

Er zijn verschillende fysiotherapeutische interventies die triggerpoints kunnen deactiveren. Op basis van klinische ervaring blijkt een combinatie van Dry Needling, rekoefeningen en conditieherstel van spieren het meest effectief. Daarnaast kan men de patiënt er bij betrekken via instructie en consistente uitvoering van een oefenprogramma om recidieven te voorkomen. Het is ook essentieel om predisponerende en onderhoudende factoren van MPS te onderkennen en waar mogelijk mee te behandelen. Voorbeelden hiervan zijn platvoeten, instabiliteit van enkels en/of knieën, spierverzwakking in de benen, spierverkortingen of beenlengteverschillen. Maar ook surmenage-klachten in bijvoorbeeld werksituaties spelen vaak een rol bij het ontstaan van MPS.

Dry Needling is een van de meest effectieve vormen van therapie voor MPS. Een stroom van recente publicaties ondersteunt de effectiviteit van deze methode. Klinisch gezien leidt dit tot een voelbare daling in de spierspanning en geeft naast pijnvermindering een verbeterde beweeglijkheid en kracht in betrokken spieren. Nader onderzoek om de werkingshypothesen te onderbouwen en de empirisch klinische resultaten te verklaren komt de laatste jaren sterk op gang. De opleiding te Domburg, www.dryneedling.nl initieert effectonderzoek.

Wat kost u dit?
De methode is een onderdeel van een normale fysiotherapiebehandeling. Indien u aanvullend verzekerd bent, vallen in principe ook de kosten voor Dry Needling hieronder.
Vraag onze fysiotherapeuten voor een uitgebreid onderzoek om uw klachten nader te analyseren en u uitleg te geven over triggerpoints en Dry Needling.

Het hebben of overleven van kanker heeft vele gevolgen. Wij van Movero Vita begeleiden mensen met kanker van A tot Z.

Voorkomende klachten zijn: conditieverlies, vermoeidheid, spierzwakte, pijn en spanningsklachten. Bij Movero Vita beschikken wij over specialistische kennis voor patiënten met een oncologische aandoening en kunnen wij u adviseren, begeleiden en behandelen voor-, tijdens- en na de ziekte.

Klachten veroorzaakt door kanker
Veel oncologiepatiënten hebben bewegingsproblemen als gevolg van kanker. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de ziekte zelf of van de behandeling (o.a. operaties, bestralingen, chemotherapie en hormoonbehandelingen). Oncologiepatiënten kunnen lokale fysieke problemen hebben, zoals stug littekenweefsel, verminderde spierkracht, vochtophoping (oedeem) en pijn.
Ook hebben oncologiepatiënten vaak last van algemene problemen, zoals vermoeidheid, verminderde conditie en een verminderde zelfredzaamheid. Daarnaast hebben gezonde weefsels, waaronder spieren en gewrichten, het zwaar te verduren van alle behandelingen.

Fysiotherapie tijdens de 4 behandelfasen
De oncologiefysiotherapeut kan, in de curatieve, palliatieve en terminale fase, een belangrijke rol spelen bij het herstel, het verbeteren van de kwaliteit van leven of de kwaliteit van het sterven. Uit onderzoekt blijkt dat er niet gewacht hoeft te worden tot de behandelingen in het ziekenhuis afgerond zijn. Het is juist goed om tijdens die behandeling al te beginnen met fysiotherapie.

Bij de behandeling van oncologiepatiënten worden 4 fasen onderscheiden:

1. de behandelfase, waarbij de diagnose gesteld is en een operatie, bestraling en/of chemotherapie plaatsvindt;
2. de herstelfase, waarbij de medische behandelingen achter de rug zijn en de patient zich kan richten op herstel;
3. de palliatieve fase, waarbij duidelijk is dat de ziekte niet meer te genezen is en de behandeling gericht is op het zoveel mogelijk behoud van kwaliteit van leven; en
4. de terminale fase waarbij het duidelijk is dat het levenseinde nadert. Binnen deze fase is behandeling gericht op het bieden van zoveel mogelijk comfort aan de patient, die afscheid neemt van het leven.

Fysiotherapie kan binnen al deze fasen een functie hebben. In ieder stadium richt de fysiotherapeutische behandeling zich op andere doelen die de patiënt en fysiotherapeut in overleg met elkaar vaststellen.

Movero Vita Behandelconcept:

Wij staan voor u klaar tijdens het hele behandeltraject en hebben een nauwe samenwerking met de oedeemtherapeut, psycholoog, ergotherapeut en korte lijnen met het ziekenhuis. Binnen deze vorm van fysiotherapie staan maatwerk, betrokkenheid en een persoonlijke behandeling centraal. Wij gaan actief met u aan de slag en proberen voor u op elk vlak een passende behandeling of begeleiding aan te bieden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat fysiotherapie kan bijdragen aan het verminderen van fysieke en mentale klachten van oncologiepatiënten. Met deze vorm van fysiotherapie willen wij uw beweeglijkheid en zelfredzaamheid weer terugkrijgen. Wij richten ons samen met u om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren binnen de mogelijkheden die u heeft. Om te doen wat u wilt doen. Daarbij hoort ook het leren omgaan met beperkingen. Indien noodzakelijk kunnen we tevens psychologische hulp inschakelen.

Verder biedt onze oedeemtherapeut u begeleiding in hulpmiddelen die eventueel noodzakelijk zijn om de gevolgen van uw ziekte te behandelen.

Het doel van oncologische fysiotherapie is het verminderen van vermoeidheid, het bevorderen van de algehele lichamelijke conditie, het verminderen van lokale fysieke problemen (denk hierbij bijvoorbeeld aan pijn, littekenweefsel of aan stijve gewrichten) en het leren omgaan met fysieke en mentale beperkingen. Tijdens het revalidatietraject wordt u individueel begeleid door de fysiotherapeut.

Het Mulligan concept is een mobilisatietechniek voor gewrichten. Het is een behandelvorm die qua uitvoering in principe veel weg heeft van manuele therapie. Het grote verschil is gelegen in het feit dat deze aanpak tijdens de uitvoering nooit pijn mag veroorzaken en dat het resultaat onmiddellijk meetbaar en merkbaar moet zijn. Toepassing van het Mulligan concept geeft vaak spectaculaire verbeteringen bij pijnlijke bewegingsbeperkingen die al wat langer aanwezig zijn.

Brian Mulligan (Fysio- en Manueel Therapeut uit Nieuw-Zeeland) ontdekte in de jaren ’80 dat menige gewrichtsklacht veroorzaakt wordt door een “positiefout” of “ontsporing” van de gewrichtsdelen ten opzichte van elkaar. Er wordt uitgegaan dat, b.v. een trauma, een (minimale) subluxatie is ontstaan die het functioneren van een gewricht en zijn omgeving hindert. Om onverklaarbare reden hersteld deze situatie zich niet spontaan en leidt zo vaak tot langdurige klachten. Door het pijnvrij “repositioneren” van deze gewrichtsdelen, verbetert het herstel opmerkelijk snel, zelfs in al jaren voortslepende gevallen.

Door middel van subtiele positieveranderingen aan te brengen aan de verschillende gewrichtsonderdelen wordt gezocht naar een pijnvrije uitgangspositie. Vanuit deze positie wordt vervolgens geprobeerd of de beweging of handeling die in het onderzoek de klachten veroorzaakte nu actief en pijnvrij mogelijk is. De patient heeft bij deze aanpak vaak een duidelijk actievere rol en heeft ten allen tijde controle over hetgeen met hem gebeurt.

De methode is een samenspel van therapeutische handelingen en gelijktijdig door de patiënt(e) uit te voeren actieve bewegingen. Zelfwerkzaamheid van de patiënt(e) in de vorm van “huiswerkoefeningen” is noodzakelijk om zo snel mogelijk te komen tot een optimaal resultaat.

Voorbeelden die vaak goed reageren op de Mulligan aanpak chronische klachten na een enkelverstuiking onbegrepen knieklachten na een verdraaiing (b.v tijdens sporten) een niet spontaan herstellende “tenniselleboog”.

De therapeuten van Movero Vita zijn dagelijks druk bezig om patiënten aan huis te behandelen. Mensen willen graag in hun vertrouwde omgeving en woning blijven wonen, maar dat is niet altijd eenvoudig als je niet meer zo goed voor jezelf kunt zorgen of als je een handicap oploopt. Maar het kan ook zijn dat u direct na een operatie b.v. aan heup of knie thuis wil revalideren en niet naar een verpleeghuis wilt. Onze fysiotherapeuten hebben een lange ervaring. Wij weten hoe u met oefenen en de juiste hulpmiddelen het leven thuis weer mogelijk maakt.

Alles in het lichaam beweegt, van spieren tot bloedvaten, van ingewanden tot botten. Osteopathie is een veilige behandelvorm die zich richt op de bewegingen van het lichaam en de bewegingen in het lichaam. Deze beweeglijkheid is nodig om goed en zonder klachten te kunnen functioneren. Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op het vinden en behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen. Het doel is de gezondheid van de patiënt te optimaliseren.

Osteopathische techniek omvat diagnostische- en therapeutische behandel technieken die gebaseerd zijn op het osteopathisch denkmodel. Specifieke onderzoeks- en behandeltechnieken (denk aan mobilisaties en manipulaties) zijn hierbij kenmerkend.

MTC of kinesiotaping is een ondersteuning van de fysiotherapie waarbij gebruik gemaakt word van aansturing of juist remming van bepaalde prikkels in het lichaam.

Kinesiotaping kent zijn oorsprong in Japan en Korea. Hier werden destijds elastische tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen. Deze elastische tapesoort ondersteunt de spier in zijn functie, zonder deze te beperken in hun beweging. In tegenstelling tot de conventionele manier van tapen, welke de bewegingsvrijheid direct vermindert en immobiliseert. Door de spier op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces in werking geactiveerd. De tape ondersteunt precies dat, wat het lichaam onder optimale omstandigheden zelf zou doen.

Door de elasticiteit van de tape heeft deze een ‘liftende’ werking op de huid. Deze geeft daardoor, op plaatsen waar pijn ervaren wordt, een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de pijnreceptoren neemt af, de ervaren pijn vermindert en dit maakt het automatisch mogelijk om beter te kunnen bewegen.

De anti-allergische, ventilerende, huidvriendelijke en waterbestendige(!) eigenschappen van de tape zorgen voor meer comfort tijdens de draagtijd van de tape.

De volgende functies en effecten kunnen MTC toebedeeld worden:

1. Spierfunctie verbeteren door tonusregulatie.
2. Belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer opheffen.
3. Pijndemping.
4. Ondersteunen gewrichtsfunctie, door:

· stimuleren van proprioceptie
· correcties van de bewegingsrichting
· vergroten van de stabiliteit

5. Neuro-reflectoire beïnvloeding.

Het toepassingsgebied van kinesiotaping is breed te noemen. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen.

Door goede adviezen, tapen en bandageren kan een blessure worden voorkomen of insluipende degeneratieve verschijnselen worden teruggedraaid. Ook kan tape steun geven bij extreem zware belastingen. Elke bandage/taping is aangepast aan persoonlijke omstandigheden (bv. soort sport en de aangedane structuur) en is dus anders. Dit vergt veel anatomisch inzicht. Deze tapes/ bandages dienen dus niet zelfstandig en of als standaard te worden aangelegd.

Preventieve Bandages
Preventieve bandages zijn bandages die blessures moeten voorkomen. Ze bestaan uit een tape constructie met daaroverheen een bedekkende of steungevende bandage. Deze bandages steunen of voorkomen het maken van een bepaalde beweging, terwijl het normale bewegingspatroon niet verstoord wordt.

Samenwerking pijnpoli voor TENS

Sinds een aantal jaar werken wij nauw samen met de pijnpoli van het Atrium Ziekenhuis. De multidisciplinaire samenwerking bevordert de kwaliteit van behandelen. Binnen de behandeling stellen wij het Tens apparaat af. In uw thuissituatie kunt u de Tens op proef uitproberen. Indien de pijn voldoende vermindert door gebruik van de Tens, zullen wij voor u een eigen apparaat aanvragen bij de leverancier en ziektekostenverzekeraar. Onder uw aanvullende verzekering worden de kosten volledig vergoed.
Wij analyseren en behandelen de beperkingen in het bewegingsapparaat. Ook worden oefenprogramma´s opgesteld om na operatieve ingrepen de belastbaarheid weer op te bouwen en instabiliteit in de wervelkolom op te trainen.

TENS
TENS betekent Transcutane Elektrische Nerve (zenuw) Stimulatie. Deze stroomvorm geeft zonder bijwerkingen behandeling aan zowel acute als chronische pijn. Het apparaat is klein en kan makkelijk in het dagelijks leven worden meegenomen in een jaszak of aan de broeksriem. Aan het apparaatje is een kabel gekoppeld waaraan op het uiteinde 2 elektroden zijn bevestigd. Deze elektroden lijken op pleisters en worden op de huid geplakt. Middels stroomstrootjes wordt uiteindelijk de pijn beïnvloed. Het reduceren van de pijn komt tot stand doordat de stroomstootjes beter worden waargenomen dan de pijnprikkels. U kunt dit vergelijken met het wrijven over de huid als u pijn heeft door bijvoorbeeld stoten. Echter de tens werkt effectiever dan het wrijven.
Tens wordt meerdere malen per dag gebruikt (2-4 maal) met een duur van 30 – 60 minuten per keer. Ook kan het gecombineerd worden met andere behandelvormen en gebruik van geneesmiddelen.

Uw lichaam verdient de beste behandeling

Neem contact met ons op