Parkinson

Movero Vita is gespecialiseerd in parkinson.

Mensen met de ziekte van parkinson of parkinsonisme kunnen last hebben van verschillende symptomen en problemen ervaren in het dagelijks leven. De meest voorkomende symptomen zijn traagheid van bewegen, stijfheid en beven. Denk bijvoorbeeld ook aan pijn, vermoeidheid, evenwichts-, houdings- en slaapproblemen.

Al deze zaken kunnen ervoor zorgen dat veel basisfuncties in uw leven, die normaal vanzelf gingen, een stuk lastiger worden en bijvoorbeeld uw valgevaar toeneemt. Bijvoorbeeld in en uit bed komen, opstaan en lopen kunnen ineens niet meer vanzelfsprekend zijn.

WAAROM EEN SPECIALIST?
De aandoening kan complex zijn en vraagt dan ook om een specifieke expertise. Onze therapeuten zijn dan ook aangesloten bij ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Het is namelijk belangrijk dat u de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is, afgestemd op uw eigen behoefte. Parkinson is een progressieve ziekte. Dat houdt in dat we de ziekte niet kunnen genezen en dat de klachten met de tijd zullen toenemen. Medicatie kan een aanvulling zijn om de ziekte onder controle te houden, maar het is wel belangrijk dat u ervoor zorgt dat u alles kunt blijven doen wat u nog graag wilt in uw leven. Dat vraagt wat extra aandacht.

WAAROM MOVERO VITA?
Parkinson is een complexe aandoening en raakt vaak niet alleen het leven van de persoon zelf, maar ook de personen er omheen. Onze fysiotherapeuten komen daarom vaker ook een keer bij u thuis om uw thuissituatie te bekijken. Een familiegesprek behoort soms ook tot de mogelijkheden. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is en de juiste verwachtingen heeft van het ziektebeeld, de behandeling, eventuele ontwikkelingen in de toekomst en hoe u elkaar kunt blijven ondersteunen.

De behandeling

De ziekte is niet te genezen, maar wij kunnen er wel samen voor zorgen dat u zo lang mogelijk zo goed mogelijk kunt blijven functioneren. De therapie zal voor een groot deel bestaan uit actief bewegen. Dit kan in uw thuissituatie of in onze praktijk gebeuren. Actieve therapie is belangrijk, want het geeft u meer energie, vertraagt het proces van meer klachten en verlaagt ook weer de kans op het verkrijgen van andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten of botontkalking. We leren u gebruik te maken van uw mogelijkheden en om te gaan met uw beperkingen.

Wij hebben een nauwe samenwerking met uw huisarts, parkinsonverpleegkundige en specialisten in de regio. Deze samenwerkingsverbanden maken een optimale behandeling voor parkinson mogelijk.

Wij zijn goed op de hoogte van alle factoren die het beloop en uw herstel kunnen voorspellen en beïnvloeden. Wij kunnen u adequate informatie geven over uw aandoening en het te verwachten beloop. We adviseren u ook in eventuele hulpmiddelen, aanvullende zorg en ondersteunen uw partner, mantelzorger en andere zorgverleners. U weet bij ons direct wat u mag verwachten en werken samen met u, middels een persoonlijk behandelplan, aan uw herstel.

Movero Vita is uw specialist bij parkinson!

Uw lichaam verdient de beste behandeling

Neem contact met ons op