Osteopathie

Binnen Movero Vita proberen wij altijd verder te kijken dan alleen uw lokale klacht. We concentreren ons enerzijds op het probleemgebied wat u hebt aangegeven, maar we kijken ook verder naar bijvoorbeeld omliggende lichaamsdelen, nemen uw stressfactoren mee en kijken naar uw lichaam en geest als geheel.

Soms heeft u toch net iets anders nodig. Binnen osteopathie wordt dieper gekeken naar het hele lichaam (en de geest). Alle verschillende onderdelen van uw lichaam zijn met elkaar verbonden en als er in één specifiek onderdeel een probleem zit, dan kan zich dat ook ergens anders uiten. Een osteopaat heeft na de studie fysiotherapie een vervolgopleiding osteopathie gedaan en kan weer net iets anders naar uw klachten kijken en u daar ook op behandelen.

Daar waar de fysiotherapeut zich voornamelijk op het bewegingsapparaat focust, kan de osteopaat bijvoorbeeld middels handtechnieken bepaalde spanningen rondom organen behandelen. Deze kunnen in directe relatie staan met uw klacht, die ergens anders gevoeld wordt. Een uitgebreide intake gaat hier altijd aan vooraf en een behandeling duurt dan ook 60 minuten in plaats van 30 minuten bij fysiotherapie. Deze tijd is dan ook wel nodig om de dieper gelegen oorzaak te kunnen vinden en behandelen, de blokkades in het zelf genezende vermogen van uw lichaam weg te nemen en te zorgen dat het lichaam weer zelf kan herstellen en genezen.

Ondanks dat osteopathie en fysiotherapie verschillen, staan ze ook nauw met elkaar in verbinding. Binnen Movero Vita werken we vaak samen om u de beste zorg te geven. Ons gezamenlijke doel is altijd om u te helpen om van uw klachten af te komen. Daar waar soms fysiotherapie geen uitkomst meer biedt en het ophoudt, kan osteopathie voor u de doorbraak zijn!

Uw lichaam verdient de beste behandeling

Neem contact met ons op