Extended Scope

De fysiotherapeut is bij uitstek de specialist als het gaat om klachten die horen tot het bewegingsapparaat. De Extended Scope Specialist (ESS) is een ervaren fysiotherapeut met een aanvullende medische opleiding die ondersteuning biedt aan huisartsen in de regio.

De wachttijden bij huisartsen lopen momenteel op en de verwachting is dat huisartsen het de komende jaren nog drukker krijgen. Dat betekent voor u als patiënt dat u soms lang moet wachten voordat u gezien kunt worden door uw huisarts.

Dit nieuwe initiatief betekent een ontwikkeling in de zorg die voor u als patiënt alleen maar voordelen biedt. U komt normaal op het spreekuur van de huisarts als u ziek bent, maar als u klachten aan het bewegingsapparaat hebt, komt u op het spreekuur bij de extended scope specialist. Samen met u bespreekt deze gespecialiseerde fysiotherapeut welk pad u het beste kunt bewandelen. Misschien is er eerst meer onderzoek nodig of wellicht is het zinvoller om direct een afspraak te maken bij een bepaalde zorgverlener.

Kortgezegd wordt u sneller gezien door de juiste persoon en bent u ook sneller op de juiste plek als het gaat om klachten aan uw bewegingsapparaat. Onze extended scope specialist is multidisciplinair gericht en zoekt actief de mogelijkheden om de juiste zorgverleners om u heen te verzamelen. Dat kan een doorverwijzing naar de huisarts zijn, maar ook het inzetten van de wijkverpleegkundige, de ergotherapeut of aanvullend onderzoek.

Momenteel draaien wij wekelijks spreekuren bij Gezondheidscentrum Wijngracht te Kerkrade. Vanuit onze visie heeft samenwerken en de zorg verbeteren een hoge prioriteit en werkt het voor u als patiënt het beste.

Movero Vita is uw specialist van het bewegingsapparaat!

Uw lichaam verdient de beste behandeling

Neem contact met ons op